Het Handboek werkgroep Kunstmanen bevat een verzameling van (bijgewerkte) artikelen die in het verleden in de Kunstmaan zijn gepubliceerd. Projecten die in een reeks artikelen zijn gepubliceerd zijn aangepast zodat ze een compleet geheel vormen.

Coordinator is Fred v.d. Bosch.

Zoeken binnen deze website

Ga naar boven